Korzyści dla pracodawcy

- Dzięki dużej i na bieżąco aktualizowanej bazie danych kandydatów jesteśmy w stanie szybko i starannie przeprowadzić proces rekrutacji (wszystkie stanowiska, zarówno biurowo - administracyjne, produkcyjne, jak i specjalistyczne) – oszczędzają Państwo czas i redukują koszty.

-  Dostosowujemy poziom zatrudnienia pracowników zgodnie z potrzebami naszych Klientów – praca tymczasowa – elastyczność zatrudnienia.

- Zajmujemy się wszelkimi formalnościami związanymi z zatrudnieniem i rozliczaniem pracowników (prowadzenie akt osobowych, rozliczanie płac, urlopów, składek ZUS i zobowiązań wobec US) – praca tymczasowa oraz administracja kadr i płac – redukcja kosztów związanych z administracją kadrowo – płacową.

- Przekazując nam pewne obszary działalności umożliwiamy naszym Klientom możliwość koncentracji na strategicznych celach biznesowych przedsiębiorstwa.

- Słuchamy naszych Klientów, dlatego usługi dopasowujemy do potrzeb, a w trakcie współpracy jesteśmy gotowi na zmiany, jeśli one pomagają Klientom.

- „Praca czasowa” w ramach okresu próbnego.

- Gwarantujemy naszym Klientom poufność (podczas procesu rekrutacji nie ujawniamy danych Klienta).

- Jesteśmy wsparciem dla naszych Klientów oferując elastyczne i indywidualnie dopasowane do potrzeb i oczekiwań rozwiązania.


skontaktuj się z nami

Kontakt

Biuro: 96-500 Sochaczew
ul. Warszawska 19
tel/fax: 46 862 14 74

biuro@msjobs.pl